Chào mừng đến với trang web của chúng tôi!

Zhucheng tổ chức Hội nghị đổi mới tiêu chuẩn và chất lượng máy móc giết mổ

news1

Vào ngày 4 tháng 6, Zhucheng đã tổ chức cuộc họp về việc xúc tiến xây dựng Trung tâm Đổi mới Tiêu chuẩn Chất lượng Giết mổ Gia súc và Gia cầm Quốc gia.Zhang Jianwei, Wang Hao, Li Qinghua và các lãnh đạo thành phố khác đã tham dự cuộc họp.

Zhang Jianwei, Bí thư Thành ủy, chỉ ra rằng việc xây dựng Trung tâm đổi mới tiêu chuẩn chất lượng giết mổ gia súc và gia cầm quốc gia có ý nghĩa to lớn đối với việc tăng cường hệ thống xúc tiến tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành giết mổ gia súc, gia cầm, nâng cao mức tiêu chuẩn chất lượng. của ngành giết mổ gia súc, gia cầm và thúc đẩy ngành giết mổ gia súc, gia cầm phát triển chất lượng cao.Các cấp ban ngành liên quan cần thống nhất hơn nữa tư duy, nâng cao nhận thức, củng cố trách nhiệm, hoàn thiện cơ chế để đảm bảo việc xây dựng Trung tâm đổi mới tiêu chuẩn chất lượng giết mổ gia súc, gia cầm quốc gia được tiến hành có nề nếp và có hiệu lực trong thời gian sớm nhất.Cần phát huy những lợi thế cơ bản của ngành chăn nuôi thành phố ta, tuân thủ quan điểm tiêu chuẩn là trên hết, chất lượng là trên hết, không ngừng nâng cao trình độ của ngành giết mổ gia súc, gia cầm, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn của cả nước. chuỗi công nghiệp giết mổ gia súc và gia cầm, và nâng cấp việc rèn “Tiêu chuẩn Zhucheng” thành “tiêu chuẩn công nghiệp” và “tiêu chuẩn quốc gia” được công nhận rộng rãi.Cần hướng dẫn việc thu thập nguồn lực, tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo, tích cực mời các chuyên gia, học giả cao cấp đưa ra các ý kiến, đề xuất về việc xây dựng và phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, gắn kết sản xuất, giáo dục, nghiên cứu và ứng dụng, hợp tác chặt chẽ, hợp tác giải quyết các vấn đề chính và đột phá một số công nghệ cốt lõi quan trọng càng sớm càng tốt.Thúc đẩy xây dựng tiêu chuẩn cao, vận hành chất lượng cao, quản lý khoa học và phát triển xanh các trung tâm đổi mới và lấy đổi mới công nghệ, đổi mới tiêu chuẩn và đổi mới công nghiệp làm mắt xích phối hợp công nghệ thịt chất lượng cao, công nghệ thiết bị giết mổ và chế biến, dây chuyền lạnh công nghệ hệ thống và dây chuyền công nghiệp khác.Nguồn lực kỹ thuật hạ nguồn, đẩy nhanh thị trường hóa và công nghiệp hóa các thành tựu đổi mới, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi quốc gia phát triển chất lượng cao.


Thời gian đăng: 26-04-2022